Pou Chen, Feng Tay hay Tae Kwang Vina – những cái tên khá xa lạ này lại đang là những doanh nghiệp đóng vai trò trọng yếu của ngành xuất khẩ