Công ty Italia có nhu cầu tìm kiếm đối tác Việt Nam kinh doanh trong lĩnh vực thuộc da